Managing Committee

rajeet-khandelwal

President

Shri. Rajiv Khandelwal

SR. Vice-President

Shri. Subash Gupta

vice-President

Shri. Ajitkumar Jain

Hony. General Secretary

Shri. Laxman Bansal

Member of Managing Committee

Shri. Ashok V. Rupa

Shri. Aslam H. Chitalwala

Shri. B. R. Thakkur

Shri. Bharat Kanakiya

Shri. Deepak D. Shah

Shri. Jaffer Lokhandwala

Shri. Juzer T. Potia

Dr. (Ms.) Kriti Jain

Shri. Nayan Masrani

Shri. Pradeep Sureka

Shri. Satish Shaw

Shri. Sunil Shah

Co-opted Member

Shri. Sunil Sheth

Shri. Sanjay Bansal

Shri. Hitesh Barbhaya

IMM. Past-President

Shri. Ashok Kumar Garg